Stoltzekleiven Opp: Statistikk

Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.

 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å  

Topp 300 herrer       Topp 300 damer

Deltagere registrert under klubb Azets: (se også sortert på tid)

Aarsheim, Stig Tunheim Akse, Frode Anders, Bakke Andersen, Jill Augestad, Martin
Bakke, Anders Bakke, Geir Bakkland, Anette Berling, Anna Berntsen, Eirik
Birkeland, Bengt Bjugstad, Marit Borge, Lasse Borgen, Vegard Bryn, Torgils
Dahl Linnsund, Morten Ebeltoft, Gaute Faugstad, Eirin Flatgård, Inge M. Folkestad, Stine
Gjøsund, Laila Gloppen, Kristi Guest, Jane Haaland, Torbjørn Halrynjo, Marita
Hammersland, June Roa Haugland, Synnøve Hellesnes Friisvold, Anngunn Herheim, Elisabet Hole, Tove
Hovland, Espen Høglund, Ole Støren Høgset, Frode Høyland, Lill Anita Knutsen, Bente Irene
Kolås, Torbjørn Kvame, Håkon Larsen, Marina Lid, Tormod Loven, Steinar
Meyer, Anne Kristin Mikkelsen, Jan Terje Mjelde, Leif Olav Monsen, Kjell Morbech, Magnus
Myhre, Gisle Mæland, Pernhild Møen, Randi Nielsen, Solveig Nilsen, Ronny
Olsen, Tormod Opheim, Vidar Oppheim, Anders Paulsen, Leni Pedersen, Sigrunn
Rød, Anders Tønnessen Røen, Odd Arild Røthe, Steinar Sangolt, Maria Skår, Birte
Sletten, Karoline Sognnes, Jens Petter Steen, Hege Michelsen Stephansen, Morten Stig-Arne, Nilsen
Stokke, Hildegunn Stråtveit Gravning, Solveig Svanqvist, Hilde Sørdal, Synnøve Tarud, Anita
Teige, Karsten Teigland, Bente Iren Tvedterås, Morten Tveite, Anne Tveiterås, Sigbjørn
Vik, Arvid von Mehren, Øivind Henrik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å