Resultatliste "Stoltzekleiven Opp" 19.10.2002

Resultater med mellomtider Resultatliste
Gutter 12-14 Śr Gutter 12-14 Śr
Gutter 15-17 Śr Gutter 15-17 Śr
Jenter 12-14 Jenter 12-14
Jenter 15-17 Śr Jenter 15-17 Śr
Kvinner 18-34 Śr Kvinner 18-34 Śr
Kvinner 35-39 Śr Kvinner 35-39 Śr
Kvinner 40-44 Śr Kvinner 40-44 Śr
Kvinner 45-49 Śr Kvinner 45-49 Śr
Kvinner 50-54 Śr Kvinner 50-54 Śr
Kvinner 55-59 Śr Kvinner 55-59 Śr
Kvinner 60-64 Śr Kvinner 60-64 Śr
Kvinner 65-69 Śr Kvinner 65-69 Śr
Kvinner 80-84 Śr Kvinner 80-84 Śr
Menn 18-34 Śr Menn 18-34 Śr
Menn 35-39 Śr Menn 35-39 Śr
Menn 40-44 Śr Menn 40-44 Śr
Menn 45-49 Śr Menn 45-49 Śr
Menn 50-54 Śr Menn 50-54 Śr
Menn 55-59 Śr Menn 55-59 Śr
Menn 60-64 Śr Menn 60-64 Śr
Menn 65-69 Śr Menn 65-69 Śr
Menn 70-74 Śr Menn 70-74 Śr
Menn 75-79 Śr Menn 75-79 Śr
NOCLAS NOCLAS
Pluss 90kg Pluss 90kg